Zakup nowości wydawniczych – m.in. książek, płyt CD, dokumentów kartograficznych, książek mówionych.  Adresatem byli wszyscy użytkownicy biblioteki. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Biblioteki Narodowej w Warszawie w wys. 80 700  zł, wkład własny stanowiła kwota 35 589,45 zł. W ramach projektu zakupiono 4764 książek, 188 książek mówionych, 26 płyty CD, 1 film DVD, 2 dok. kartograficzne.