Projekt którego celem było  wdrożenie innowacyjnego przedsięwzięcia w bibliotece. Biblioteki wspólnie z mieszkańcami poszukiwały rozwiązań ważnych problemów całej społeczności, testowały nowe pomysły, eksperymentowały, wprowadzając do swojej oferty nowatorskie działania. Pomagały im w tym aktywni ludzie i nowe technologie.

 

Biblioteka zyskała grant w postaci: udziału w 2-dniowej konferencji otwierającej projekt, cykl  szkoleń i warsztatów, wsparcie doradcy, coaching, Ponadto z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego  otrzymaliśmy grant finansowy w wys. 10.000 zł. Dzięki temu możliwe było wyremontowanie i doposażenie Miejsca Animacji Kultury powstałego z dawnego oddziału dla dzieci i młodzieży. MAK stał się przyjazną dla użytkowników przestrzenią, w której młodzi ludzie będą czuli się bezpiecznie, będą inspirowani i zainspirują się wzajemnie do kreatywnego myślenia i działania. MAK łączy nowoczesność biblioteki XXI wieku z szacunkiem dla tradycyjnych oczekiwań.