Realizacja projektu obejmowała organizację zajęć bibliotecznych, plastycznych i literackich w elementami profilaktyki na filiach bibliotecznych dla dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem (np. bezrobocie rodziców, uzależnienia, niski status materialny). Dorośli mieszkańcy Słupska dwukrotnie mieli okazję  porozmawiać z terapeutką uzależnień, panią Teresą Maksimowicz.  Na spotkaniach poruszono trudne tematy np. depresja nastolatków i problem uzależnień. Spotkania uzupełniała prezentacja literatury przedmiotowej.  Projekt realizowany był od czerwca do listopada 2014 roku i był dofinansowany z budżetu Miasta Słupska w ramach środków Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wys. 7710 zł.