Projekt obejmował organizację spektakli, warsztatów, spotkań autorskich, wystaw,  konkursów i koncertów związanych z kulturą rosyjską. Poprzez jego realizację chcieliśmy przekonać mieszkańców Pomorza, że kultura naszego wschodniego sąsiada to nie tylko Wysocki i Okudżawa. 

Festiwal był ucztą dla widzów, słuchaczy i melomanów gustujących w kulturze Rosji. Program imprezy był związany z obchodami 25 - lecia współpracy z miastem partnerskim Słupska -  Archangielskiem.  Łącznie odbyło się 14 imprez: spektakle, warsztaty, wykłady, spotkania autorskie, wystawy, konkursy, koncerty – jednym słowem każdy znalazł  coś dla siebie.  Stąd bardzo wysoka frekwencja na wszystkich imprezach towarzyszących Tygodniowi  Kultury Rosyjskiej. Partnerami  TKR byli: Miasto Słupsk, Agencja Promocji Regionalnej, Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku, Słupska Izba Przemysłowo Handlowa, Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku. TKR był objęty patronatem medialnym przez Radio Koszalin i Głos Pomorza. Całość finansowana była ze środków Fundacji „Russkij Mir” w wysokości 6 261 euro.