Projekt obejmował zakup zbiorów bibliotecznych w ramach partnerstwa z bibliotekami szkolnymi w Słupsku. Biblioteka zaprosiła do współpracy w tym projekcie słupskie biblioteki działające w Szkole Podstawowej nr 2 im. T. Kościuszki,  Szkole Podstawowej nr 8 im. Armii Krajowej, Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii oraz Gimnazjum nr 4 im. Orła Białego w Słupsku. Bibliotekarze szkolni przygotowali wykazy książek i zostały opracowane działania, które zostały  zrealizowane wspólnie w ramach zawiązanych partnerstw.

 

W ramach projektu zrealizowano 38 różnorodnych, nowatorskich przedsięwzięć ze szczególnym uwzględnieniem zakupionych nowości i ich promocji wśród dzieci i młodzieży. Adresatem projektu  byli użytkownicy biblioteki jak i uczniowie szkół partnerskich, łącznie 18 032 osób. Łącznie zakupiono 2380 egz. nowości książkowych. Projekt realizowany był w ramach Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa realizowanego przez Bibliotekę Narodową w Warszawie. Na jego realizację otrzymaliśmy 28 796 zł, wkład własny wyniósł 12 338 zł.