Zakup nowości wydawniczych – m.in. książek, płyt CD, dokumentów kartograficznych, książek mówionych.  Adresatem byli wszyscy użytkownicy biblioteki. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Biblioteki Narodowej w Warszawie w wys. 26 500 zł, wkład własny stanowiła kwota 23 675,30 zł. W ramach projektu zakupiono m.in. 2 453 książek.