Głównym celem projektu było podniesienie standardu czterech filii bibliotecznych MBP, poprzez doposażenie w nowy sprzęt komputerowy.

Zakup sprzętu umożliwił uzupełnianie opisów katalogowych poprzez wprowadzanie sygnatur w sposób umożliwiający przedstawianie rzeczywistego stanu zasobów.  Efektami projektu objęto mieszkańców Słupska i powiatu słupskiego oraz z użytkowników biblioteki on-line. Realizacja projektu umożliwiła ponadto poszerzanie usługi w ramach ujednoliconej karty bibliotecznej poprzez lepsze wykorzystanie technologii komunikacji z użytkownikiem, usprawniła obsługę czytelnika i podniosła standard biblioteki.  Projekt dofinansowany był ze środków Instytutu Książki w Warszawie w ramach programu Kraszewski. Komputery dla bibliotek w wys. 20 000 zł.