Ideą projektu jest tworzenie przyjaznej przestrzeni do dzielenia się muzycznymi pasjami. Działania obejmują m.in. słuchanie muzyki, spotkania z ekspertami różnych gatunków muzycznych, wystawy sprzętu grającego, płyt winylowych i plakatów, rozmowy, dyskusje i wymiana doświadczeń.

W klubie spotykają się pasjonaci wszelkiej muzyki, fonografii i radia. Klub jest otwarty na pomysły jego członków i sympatyków. Oprócz comiesięcznych czwartkowych spotkań dotyczących określonych stylów w muzyce np. jazz, rock, pop, muzyka filmowa, elektroniczna czy klasyczna,  każdy może  przynieść swoje płyty  i zaprezentować to, co mu „w duszy gra”. Chodzi o interakcyjność działania i możliwość zaprezentowania siebie, swojej ulubionej muzyki, a więc o rodzaj samorealizacji, który jest bardzo ważny z psychologicznego punktu widzenia, zwłaszcza dla ludzi starszych, którzy często czują się niepotrzebni i osamotnieni. W pierwszej edycji projektu (lata 2013 – 2014) adresatami byli głównie seniorzy – mężczyźni specjaliści z zakresu muzyki, dziennikarstwa i radioznawstwa. Jego beneficjentami była stała ok. 50 os. grupa melomanów, którzy wzięli udział w spotkaniach otwartych, warsztatach, wymianach, koncertach i dyskusjach. Wartością dodaną projektu stał się wielokulturowy zespół muzyczny, kontynuujący działalność po zakończeniu projektu.  

 

Projekt dofinansowany był z następujących źródeł:

2013 r. - Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „Ę” w ramach programu Seniorzy w akcji w wys.  9 990 zł,

2014 r. – Centrum Inicjatyw Obywatelskich w ramach programu Akumulator Społeczny w wys. 4 000 zł

2015 r. – Miasto Słupsk w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2015 w wys. 25 000 zł