Projekt zajęć kulturalno-edukacyjnych dla dzieci w okresie wakacji letnich. Jego celem było ukształtowanie postaw i zainteresowań czytelniczych poprzez promocję czytelnictwa i zabaw opartych na tekście literackim.


Poprzez działania oparte na tekstach literackich projekt miał na celu osłabienie czynników ryzyka, ukazywał alternatywne sposoby spędzenia wolnego czasu, rozwijał wszechstronne zainteresowania i wzmacniał poczucie własnej wartości.  Projekt otrzymał dofinansowanie Fundacji Banku Zachodniego WBK w ramach programu Bank Dziecięcych Uśmiechów w wys. 3 000 zł.