Projekt obejmował organizację cyklu zajęć bibliotecznych, plastycznych i literackich z elementami profilaktyki. Zrealizowany został na filiach bibliotecznych, a jego odbiorcami były dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem (np. bezrobocie rodziców, uzależnienia, niski status materialny).

 

Ponadto dla dorosłych zorganizowano dwie debaty z psychologiem Elżbietą Zubrzycką. Ich tematyka objęła problem uzależnień młodzieży i słabnących więzi rodzinnych. Otwarte spotkania były również okazją do promocji literatury przedmiotowej znajdującej się w bibliotece. Projekt trwający w okresie czerwiec – grudzień 2013 r. zrealizowano ze środków Komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Miasta Słupska w wysokości 7 710 zł.