Zakup specjalistycznego sprzętu umożliwiającego osobom niepełnosprawnym dostęp do oferty kulturalnej. W ramach projektu zakupiono odtwarzacze lektorskie „Czytak” i komputer udźwiękowiony syntezą mowy, przystosowany do obsługi przez osoby niewidome. Odbiorcami projektu byli niepełnosprawni użytkownicy biblioteki.

 

W ramach projektu zakupiono  561 tytułów książek  w najnowszym formacie cyfrowym, kodowanym MP3 tzw. formacie Czytaka. Wypożyczenie polega na skopiowaniu pliku na kartę CF, w którą wyposażony jest odtwarzacz Czytak.  Urządzenia użyczone są  osobom  niewidomych oraz słabo widzącym.  Projekt, który zrealizowano od maja do listopada 2013 r. był dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury/ Infrastruktura kultury w wys. 30 000 zł , wkład własny wyniósł 10 000 zł.