1.       Projekt edukacyjny dla młodzieży ponadgimnazjalnej z zakresu odkrywania historii pomorskich osadników przybyłych na ziemie pomorskie po II wojnie światowej

 

W projekcie udział wzięło 5 uczniów i 5 pomorskich osadników, a jego adresatami było ponad 1000 uczestników np. uczniowie szkół. Młodzież wzięła udział w warsztatach z zakresu dokumentowania historii, dziennikarstwa i technik multimedialnych a następnie nagrała film dokumentalny pt. "Pomorscy osadnicy".  Jego bohaterami są ludzie, którzy po 1945 roku przybyli na Pomorze Środkowe. Przygotowano również metafilm „Młodzi na tropach historii”, w konwencji reportażu z przebiegu projektu. Płyta DVD trafiła do szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego. Na zakończenie projektu zrealizowano  cykl "żywych lekcji historii" organizowanych w szkołach miasta Słupska i powiatu słupskiego. Efekty projektu są zamieszczone na stronie internetowej detektywi historii.mbp.slupsk.pl

Projekt, który zrealizowano od kwietnia do listopada 2013 r. był dofinansowany z Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra w wys. 12.000 zł, wkład własny wyniósł 3.580 zł.