Zakup nowości wydawniczych – m.in. książek, płyt CD, dokumentów kartograficznych, książek mówionych. Adresatem byli wszyscy użytkownicy biblioteki. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Biblioteki Narodowej w Warszawie w wys. 60 000 zł, wkład własny stanowiła kwota 23 626,51 zł. W ramach projektu zakupiono m.in. 3 461 książek.