To cykl spotkań i zajęć plastycznych związanych z kulturą i tradycjami Rosji z elementami języka rosyjskiego oraz zajęcia z rękodzieła rosyjskiego. W ramach projektu zorganizowano wystawę prac konkursowych oraz pokazy rosyjskich filmów animowanych dla dzieci.


Celem projektu było zwiększenie zainteresowania dzieci i młodzieży kulturą rosyjską i językiem rosyjskim, ale również rozwijanie ich zdolności plastycznych. Udział w projekcie był bezpłatny, zapewniono wszystkie niezbędne materiały do pracy. W projekcie udział wzięły dzieci i młodzież w wieku od 6 do 15 lat. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu po 90 minut w dwóch grupach wiekowych (6-12 lat i 13-15 lat). Projekt zrealizowano od 1 grudnia 2012 do 30 listopada 2013 przy wsparciu środków Fundacji Russkij Mir w Moskwie (Federacja Rosyjska) w wys. 39 372,87 zł.