Filia Nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku usytuowana jest na Osiedlu Sobieskiego. Mieści się w budynku wraz ze Spółdzielczym Domem Kultury „Emka”.

Biblioteka jest znaną i prężnie działającą w tym środowisku instytucją kultury. Posiada bogaty księgozbiór, który liczy 15100 tyś woluminów.

Z usług biblioteki korzystają dzieci i młodzież, studenci, osoby bezrobotne i pracujące, emeryci i renciści. Biblioteka podejmuje wiele inicjatyw kulturalnych zmierzających do aktywizacji społeczności lokalnej.

Filia nr 3 jest nowoczesną, pozbawioną barier i rozwijającą się instytucją kultury, otwartą na potrzeby środowiska i współpracę z innymi instytucjami kulturalnymi, oświatowymi oraz stowarzyszeniami. Jest miejscem spotkań wielu środowisk, rozwijania zainteresowań, spędzania wolnego czasu, miejscem poszanowania tradycji oraz dbania o dziedzictwo kulturowe regionu.   Biblioteka współuczestniczy w kształtowaniu postaw i świadomości środowiska lokalnego, inspirując do aktywności twórczej, służąc swoimi zasobami, a bibliotekarze fachową wiedzą i umiejętnościami.

Filia nr 3 specjalizuje się w prowadzeniu warsztatów teatralnych pn. „Magia Czarnego Teatru” oraz Kamishibai, współpracuje z aktorami z Państwowego Teatru Lalki „Tęcza”, ponadto prowadzi warsztaty tworzenia książki dotykowej pn. „Czytam wyobraźnią”. W filii nr 3 działają także trzy Dyskusyjne Kluby Książki (dla dzieci, młodzieży i dla seniorów). Poza tym Filia nr 3 podjęła szereg działań na rzecz osób starszych, ogromnym zainteresowaniem cieszą się kursy komputerowe dla seniorów pt. „Jak oswoić potwora, czyli komputer przyjazny dla seniora”.