Okładka książki

Autorka jest amerykańsko-polską dziennikarką, profesorem na London School of Economics, publicystką „The Washington Post” i „Gazety Wyborczej”. W najnowszej książce  opowiada o niewyobrażalnej zbrodni, zwanej też Hołodomorem. Jak pisze w przedmowie: „Jednak to nie burżuje wywołali głód. Był on następstwem działań, za które ostateczną odpowiedzialność ponosi Józef Stalin, sekretarz generalny Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików). Wydał on zgubną decyzję zmuszającą chłopów do oddawania ziemi i wstępowania do kołchozów, wypędził z domów bogatszych chłopów – kułaków – doprowadził do narastającego chaosu (…). Skutek był katastrofalny: między 1931 a 1934 rokiem w całym Związku Radzieckim zmarło z głodu co najmniej 5 milionów ludzi, z czego ponad 3,9 miliona Ukraińców”.
 
Applebaum Anne: Czerwony głód  – Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2018