OKŁADKA STRONY KSIĄŻKI

 

Autor jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jak pisze we wstępie chciał tą publikacją oddać przysługę wsi, w której mieszkał i której wiele zawdzięcza. „Nic tak bowiem nie buduje naszej wspólnoty i tożsamości regionalnej jak świadomość wyjątkowości ziem, do których los każdego z nas pognał” (strona 8). Swego rodzaju wizytówką wsi była cegielnia, zaopatrująca w cegły Słupsk i okolice. „Siedzibę miała tutaj również restauracja z pokaźną salą bankietową i sklepem kolonialnym, którą do 1919 roku prowadził Gustav Sosatzki, a potem do 1932 roku Gustav Taube (…). Warto nadmienić, że budynek ten istnieje do dziś i znajduje się w nim sklep”. Książka oparta na wielu archiwalnych dokumentach, interesująca nie tylko dla mieszkańców Gałęzinowa.

Kawałko Arkadiusz: Dzieje Gałęzinowa do 1945 roku – Pruszcz Gdański : Wydawnictwo Jasne, 2017

 

SPRAWDŹ GDZIE MOŻESZ WYPOŻYCZYĆ