Zajęcia

W Miejscu Animacji Kultur 15.12.2017 o godzinie 9:00 odbyła się prelekcja na temat sprzątania po pupilach w przestrzeni miejskiej. Prelekcje prowadziły panie z Fundacji Rzecz Zwierząt "Serce na łapce". Uczestnikami zaś były dzieci z Przedszkola nr 2. Grupka dzieci  miała okazję dowiedzieć się czym fundacja się zajmuję oraz jakie działania podejmuje.

Uczestnicy odpowiadały na pytania związane z pomaganiem zwierzętom bezdomnym. Panie prowadzące przyniosły ze sobą także dwu - miesięcznego kotka by bardziej zachęcić dzieci do pomocy zwierzętom. Jak się okazało podczas prelekcji, mały kotek był bez łapki. Bardzo chętnie dzieci uczestniczyły w prelekcji. Zajęcia były poprowadzone bardzo ciekawie, dzięki czemu uczestnicy wykazali się dużą aktywnością. Była możliwość dowiedzieć się następujących informacji: powody dlaczego spotykamy zwierzęta bezdomne, jak przeciwdziałać takiemu problemowi, jak pomagać zwierzętom, które utraciły swój dom.