Regulamin dostarczania książek do domu


§1

Zbiory biblioteczne będą dostarczane do domu osobom chorym, niepełnosprawnym, zamieszkałym na terenie miasta Słupska.

§2

Dostarczaniem książek do domu będą zajmować się bibliotekarze oraz wolontariusze działający w ramach Klubu Wolontariatu przy MBP w Słupsku.

§3

W celu zachowania bezpieczeństwa osób korzystających z akcji, bibliotekarze oraz wolontariusze odwiedzający zainteresowane osoby w domach zostaną zaopatrzeni w imienny dokument, wystawiony przez Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku, upoważniający daną osobę do dostarczania książek do domu.

§4

Pierwsza wizyta bibliotekarza lub wolontariusza u osoby zainteresowanej otrzymywaniem książek do domu, odbywać się będzie w towarzystwie koordynatora lub kierownika filii usytuowanej najbliżej miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej usługą pn. „Książka do domu”. Podczas pierwszej wizyty bibliotekarz:
• zapozna czytelnika z Regulaminem korzystania ze zbiorów i usług MBP w Słupsku oraz z Regulaminem dostarczania książek do domu,
• wypełni zobowiązanie na podstawie dokumentu tożsamości, które czytelnik potwierdzi własnoręcznym podpisem.

§5

O wszelkich zmianach dotyczących niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług MBP w Słupsku, zainteresowani czytelnicy zostaną osobiście powiadomieni przez koordynatora.

§6

Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć maksymalnie 4 książki.

§7

Czytelnik otrzymujący książki do domu jest obowiązany do ich poszanowania.

§8

Skargi i wnioski czytelnicy mogą przekazywać dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku.

 

 

Słupsk, 17.09.2014 r.

                        Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku
                        Danuta Sroka

 

 

Osoby zainteresowane otrzymywaniem książek do domu prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny, e-mailowy, lub przez upoważnione osoby trzecie. 

Koordynatorem akcji jest Kinga Dziwisz – kierownik Wypożyczalni Centralnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku.

 

Telefon kontaktowy: (59) 840 58 37 lub (59) 840 58 35 
E-mail :  k.dziwisz@mbp.slupsk.pl