W ramach obchodów Słupskich Dni Seniora Aktywne Babki przy Filii nr 8, ul. Br. Gierymskich 1, uczestniczyły w szeregu działaniach. Był wernisaż wystawy "Słowa ranią...", koncert poetycki "Miłość dojrzewa", występy artystyczne, spektakle - "Beckett ... niedokończone", warsztaty, konsultacje i inne. Aktywne babki zaprezentowały swoje prace: ceramikę, malarstwo, dziewiarstwo, rękodzielnictwo na specjalnej wystawie.