W ramach majowych Dni Bibliotek Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku już po raz dziesiąty zaprosiła dzieci klas trzecich słupskich szkół podstawowych i powiatu do udziału w kolejnej edycji imprezy czytelniczej, pt. „Z Biblioteką przez Słupsk”.

Celem projektu jest integracja szkolna, rozwijanie zainteresowań najmłodszych mieszkańców historią miasta i ich baśniowym wątkiem, a pośrednio zachęcenie dzieci do czytania książek. Do projektu włączyli się prezydent pan Robert Biedroń, starosta pan Zdzisław Kołodziejski i autorka baśni i legend Jolanta Nitkowska Węglarz.

W filiach MBP w miesiącach kwiecień – maj odbyły się zajęcia, w trakcie których dzieci poznały historię zabytków i na podstawie baśni (J. Nitkowskiej – Węglarz) ich baśniowe wątki. W trakcie zajęć stworzyły własną baśń o Słupsku i wykonały do nich ilustracje. Była to forma konkursowa.

W dniu finału, we wtorek 23 maja o godzinie 10.00 jednocześnie w Ratuszu Miejskim prezydent pan Robert Biedroń, a w Starostwie Powiatowym starosta pan Zdzisław Kołodziejski przeczytają baśń, która została wyłoniona w drodze konkursu. Fakt przeczytania baśni przez prezydenta i starostę będzie dodatkową nagrodą dla laureatów konkursu. W drugiej części dzieci zwiedzą gabinet pana prezydenta i wejdą na wieżę widokową, skąd obejrzą panoramę miasta. Podobnie w starostwie powiatowym dzieci również zwiedzą gabinet starosty i wejdą na wieżę zegarową.

Tradycyjnie, impreza „Z Biblioteką prze Słupsk”, to nie tylko święto bajki regionalnej, ale również pierwszy kontakt dzieci z prezydentem i starostą.

Harmonogram:

Do ratusza miejskiego zaprosiliśmy dzieci:

1. Klasę III b ze Szkoły Podstawowej nr 6 z p. Iwoną Ollik

2. Klasę III ze Szkoły Podstawowej w Redzikowie z p. Mariolą Komorowską, Violettą Kłonowską, Anną Magas

3. Klasę III ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Słupsku z p. Katarzyną Sobczyk

4. Klasę III a ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Słupsku z p. Małgorzatą Wencławską i Joanną Chmarą

Do starostwa powiatowego zaprosiliśmy dzieci:

1. Klasę III d ze Szkoły Podstawowej w Kobylnicy z p. Ireną Duda

2. Klasę III ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Słupsku z p. Dorotą Dankowską

3. Klasę III e ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Słupsku z p. Dorotą Laskowską