Wystawa Warsztatu Terapii Zajęciowej Polskiego Związku Niewidomych w Słupsku „Ich Prace” po dwóch latach nieobecności powróciła do biblioteki. Tym razem zmieniła jednak lokalizację i uczestnicy WTZ wystawili swoje prace w filii bibliotecznej przy ul. Podgórnej. Współpraca biblioteki z WTZ PZN trwa już kilkanaście lat. Jedną z form współpracy jest coroczna prezentacja rękodzieła artystycznego ich podopiecznych. Ukazanie twórczości uczestników Warsztatu to nie tylko umożliwienie im aktywnego udziału w życiu kulturalnym naszego miasta ale również promowanie nowych talentów. Prace wyeksponowane na wystawie przedstawiają różnorodne techniki: rysunek, malarstwo, grafika, decoupage, ceramika, rzeźba i płaskorzeźba. Dla Warsztatu istotne jest także pozyskiwanie ze sprzedaży wyrobów rękodzielniczych funduszy, umożliwiających zakup materiałów do dalszych prac. Tegoroczna wystawa, której otwarcie nastąpiło 24 maja stanowiła uzupełnienie obchodów Dni Godności Osób Niepełnosprawnych w Słupsku. Młodzież z zespołu „Płomyki” na tę okazję przygotowała krótki występ zachęcający do zakupu prac. Wystawę można oglądać do końca sierpnia w godzinach otwarcie biblioteki.