W grudniu 2016 r. zakończył się projekt teatralny dla dzieci pn. "Tajemnica Czarnego Teatru".

Projekt był skierowany do dzieci w wieku od 6 do 9 lat – uczniów klas I-III  z czterech szkół podstawowych w Słupsku: nr 4, 5, 10 oraz STO . W części warsztatowej projektu, obok zajęć aktorskich, odbyły się zajęcia ze scenografii teatralnej i wykonywania lalek teatralnych. Warsztaty  obejmowały cykl spotkań, podczas których odbyły się: spotkanie z aktorem - lalkarzem Maciejem Gierłowskim, lekcje teatralne, a zwieńczeniem projektu było wystawienie 4 finałowych spektakli przedstawionych przez uczestników projektu. 

Warsztaty odbywały się od kwietnia do grudnia 2016 r. w filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku.

Projekt został zrealizowany dzięki środkom finansowym Miasta Słupska w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego na 2016 rok.

Film ze spektaklu można obejrzeć klikając w link "Zaczarowanym pociągiem w świat baśni". Film został zrealizowany przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Słupsku.