O ekologii na wesoło

Czy gry planszowe i komputerowe mogą pomagać w zdobywaniu wiedzy o ochronie środowiska? „Zielone gry” udowadniają, że jest to możliwe. 7 października 2016 r. w Filii nr 3 odbyły się warsztaty edukacyjno - ekologiczne pn. „Zielone Gry. Biblioteki i organizacje pozarządowe włączają młodych do gry o przyrodę".

Ogólnym celem zajęć jest edukacja młodzieży poprzez zabawę, jaką jest atrakcyjnie przygotowana gra planszowa oraz zachęcenie młodzieży do refleksji nad współczesnymi wyzwaniami związanymi z dużym tempem eksploatacji naturalnych zasobów Ziemi oraz konsekwencjami, jakie grożą jej mieszkańcom w dłuższym okresie. Uczniowie z klasy VI a Szkoły Podstawowej nr 4 w Słupsku zagrali w grę planszową „Ropa z Catanu” oraz obejrzeli kilka krótkich filmów związanych z tematem klimatu i naturalnych zasobów Ziemi. W trakcie rozgrywek młodzież podjęła dyskusję na temat ochrony środowiska, zmian klimatu oraz jak mądrze gospodarować dobrami naturalnymi, przy okazji poznając pojęcie bioróżnorodności.