plakat spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 31 marca 2017 r. poświęcone możliwościom skorzystania ze wsparcia przez Kobiety ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 w szczególności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

W programie spotkania m.in.:

„Mam pomysł – szukam funduszy” – czyli jak założyć własną firmę, podnieś swoje kwalifikacje zawodowe lub znaleźć żłobek dla dziecka przy pomocy Funduszy Europejskich.  

„Dlaczego warto spotkać się z doradcą zawodowym?”- cenne wskazówki Doradcy zawodowego jak stać się atrakcyjną na rynku pracy. 

„Kobieta pracująca” – czyli Państwowa Inspekcja Pracy o prawach Kobiet na rynku pracy  

„Jak Cię widzą, tak Cię piszą” – porady i pokaz w wykonaniu Wizażystki

Źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Miejsce i termin spotkania: 

Spotkanie odbędzie się w piątek 31 marca 2017 r. w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku, ul. Portowa 13B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego, sala konferencyjna, piętro I) w godz. 10:00 – 12:45. 

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 30 marca 2017 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego (link) na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 84 68 114 lub 59 84 68 115.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Kontakt:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku, tel.: (59) 84 68 114; (59) 84 68 115

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. 

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.