plakat spotkania

Zapraszamy do udziału w panelu debacie pt. "Wizje przyszłości Europy". W czytelni od godziny 11.30 będzie się można pospierać, jaka przyszłość czeka nasz kontynent w najbliższych latach.

Czytaj więcej...

plakat spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 31 marca 2017 r. poświęcone możliwościom skorzystania ze wsparcia przez Kobiety ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 w szczególności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Czytaj więcej...