ambasador USA z wizytą w bibliotece

„Ameryka w twojej bibliotece” to program Ambasady Amerykańskiej w Warszawie skierowany do bibliotek publicznych w Polsce. Opiera się on na partnerstwie między ambasadą USA i wybranymi bibliotekami. Jego celem jest stworzenie platformy służącej przekazywaniu informacji i materiałów na temat Stanów Zjednoczonych oraz prowadzenia związanej z tym działalności, by zainteresować odbiorców w miastach, w których nie ma amerykańskiej ambasady ani żadnej innej sponsorowanej przez USA działalności.

 

Dzięki udziałowi w „america@your library”, otrzymaliśmy zbiór książek w języku angielskim - do tej pory mamy ich niemalże 400 - i innych materiały poświęcone Stanom Zjednoczonym: mapy USA, broszury nt. kultury i historii tego kraju, płyty z amerykańską muzyką i wiele innych. Mamy również dostęp do internetowych baz danych, m.in. 20 000 baz artykułów z periodyków, książek elektronicznych w języku angielskim i hiszpańskim, encyklopedii dla dorosłych i encyklopedii dla dzieci, informacji na temat nauki i technologii, wiadomości biznesowych, literatury i krytyki literackiej, spraw bieżących, raportów z posiedzeń Kongresu, materiałów do nauki języka angielskiego oraz materiałów dla nauczycieli tego języka. Ponadto ambasada USA w Polsce poprzez "Amerykę w twojej bibliotece" współpracuje z bibliotekami partnerskimi przy organizacji warsztatów i zapraszaniu prelegentów na prezentacje, jak również przy organizacji innych programów kulturalnych poświęconych Stanom Zjednoczonym.