Ambasada USA, Fundacja Elektrownia Inspiracji i Centrum Projektowania Uniwersalnego Politechniki Gdańskiej zaprasza do udziału w projekcie "Wspólna przestrzeń, wspólna sprawa". Jest to projekt finansowany przez Departament Stanu USA. Jednym z jego elementów jest konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

Projekt „Wspólna przestrzeń, wspólna sprawa” ma na celu budowanie odpowiedzialności za otaczającą przestrzeń, z której korzystamy wszyscy jako użytkownicy, ale przede wszystkim na budzeniu empatii na potrzeby innych, szczególnie tych, którzy mają utrudnienia w poruszaniu się czy w percepcji. Projekt wpisuje się w realizację idei przyjaznej wszystkim przestrzeni publicznej, która służy zrozumieniu potrzeb osób z ograniczeniami sprawności.

 

W konkursie uczniowie mają za zadanie nakręcenie 3-minutowego filmu nt. barier w ich otoczeniu, które utrudniają funkcjonowanie osobom z ograniczeniami sprawności. Zachęcamy, by zespoły uczniowskie do współpracy w tworzeniu materiału zaprosiły osoby z niepełnosprawnościami i/lub seniorów z ich najbliższego otoczenia, gdyż bezpośrednie relacje pozwalają poznać potrzeby tych osób.  Zaproszone do współpracy osoby z ograniczeniami sprawności nie muszą posiadać statusu ucznia.

 

Aby zgłosić udział w projekcie, należy wypełnić załączony formularz (także do pobrania ze strony internetowej konkursu). Termin składania prac: 21 stycznia 2017.

 

Spośród nadesłanych prac jury wybierze 8 najlepszych filmów. Do uczniów-autorów tych filmów wyślemy studentów architektury. Przygotują oni projekt architektoniczny likwidacji sfilmowanych barier, który może posłużyć później włodarzom miejscowości w tworzeniu dostępnej dla wszystkich przestrzeni. Zespoły uczniowskie i trzy najlepsze projekty architektoniczne studentów zostaną nagrodzone podczas ogólnopolskiej konferencji „Miasta Dostępne” w Gdyni.

 

Więcej na temat konkursu: http://wspolnaprzestrzen.xyz/Konkurs/

Więcej na temat projektu: http://wspolnaprzestrzen.xyz/ 

https://www.facebook.com/Wsp%C3%B3lna-przestrze%C5%84-wsp%C3%B3lna-sprawa-346248259044833/

 

Wszelkie pytania dot. konkursu i projektu prosimy kierować do p. Anny Rutz:a.rutz@elektrowniainspiracji.pl