Filia nr 8 jest największą filią Miejskiej Biblioteki Publicznej. W swoich zbiorach posiadamy ponad 40 tys. woluminów, z których korzysta ponad 2 tysiące czytelników. Oprócz książek mamy bogatą ofertę edukacyjną skierowana do dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Zapraszamy nauczycieli i uczniów na zajęcia  edukacyjne. Proponujemy wiele tematów, które wzbogacą i uatrakcyjnią program szkolny. Podczas ciekawych lekcji bibliotecznych z elementami głośnego czytania i zabaw animacyjnych dzieci poszerzają wiedzę i utrwalają nawyki czytelnicze.

Popularnością cieszą się m.in. takie zajęcia jak:

Czytanie na zawołanie - zajęcia dla dzieci przedszkolnych, polegające na głośnym czytaniu połączone z działaniami animacyjnymi. Ich celem jest wyrabianie w dzieciach postawy czytelniczej. 

Z Biblioteką przez Słupsk - projekt skierowany do dzieci klas trzecich szkół podstawowych miasta Słupska i powiatu. Ma na celu promocję literatury regionalnej, historii naszego miasta i ich baśniowych wątków. W trakcie finału zapraszamy dzieci do ratusza i starostwa powiatowego. Tam baśnie czytają prezydent miasta i starosta powiatowy, później dzieci zwiedzają zabytkowe gmachy. Finał poprzedza szeregi zajęć edukacyjnych.

Mały Artysta - zajęcia plastyczne i techniczne, których celem jest pobudzanie i usprawnianie procesów percepcji wizualnej oraz działalności plastycznej. Zajęci w oparciu o literaturę dla dzieci.

Szeroką ofertę kierujemy do seniorów: w naszej filii działa grupa seniorów "Aktywne Babki". Jest to bardzo aktywna grupa pań, które czynnie biorą udział w szeregu działań kulturalnych, społecznych i edukacyjnych. Organizują m.in. wycieczki edukacyjne, wspólne wyjścia do teatru, kina, uczestniczą w różnych projektach skierowanych do ludzi starszych, podejmują  działania na rzecz wzajemnej integracji, poprawy zdrowia itp.